Onderwijs

For English

MALAWI Education
PDF – 1,4 MB 39 downloads

Aaron Mangawa becommentarieerde het thema ‘onderwijs'.

Aaron is geboren in Monkey Bay aan Lake Malawi en ging naar de basisschool en de middelbare school in Mangochi. Hierna studeerde hij aan de Landbouw Hogeschool in Lilongwe en verkreeg vanwege zijn hoge cijfers, in 2007 een door Schotland betaalde beurs voor de studie elektrotechniek aan de universiteit van Glasgow.

 

Onderwijs, een inleiding

Primair onderwijs

Secundair onderwijs

Tertiair Onderwijs

Slagingspercentage

Onderwijs, een inleiding

 

Opvoeding en kennis zijn bepalend in een samenleving en van invloed op de kwaliteit van persoonlijk leven. Tegelijkertijd is geletterdheid, algemene ontwikkeling en voor vrouwen de empowerment essentieel voor de economische vooruitgang, werkgelegenheid, ondernemerschap en de welvaart van de samenleving. De regering van Malawi is zich bewust dat onderwijs cruciaal is om te komen tot een zelfstandige samenleving met beroepsvaardigheden en academische excellentie. Het formele systeem volgt een 8-4-4 structuur: 8 jaar primair onderwijs, 4 jaar secundair en doorgaans 4 jaar tertiair onderwijs.

 

Vóór de onafhankelijkheid van Malawi in 1964 was het onderwijssysteem een aangelegenheid van de missie. De missionarissen uit Europa hadden tevens de taak om het Christendom uit te dragen. Toen lag de nadruk op beroepsopleidingen boven alfabetisering. Bijgevolg was in 1945 minder dan 6% van de bevolking geletterd. Twintig jaar later ging 35% van de kinderen naar de lagere school. Heden ten dage kan iedereen in principe naar de basisschool, maar vooral meisjes worden ontmoedigd om het basisonderwijs af te ronden.

Mogelijkheden

Aan het einde van de basisschool doen leerlingen examen voor het Primary School Leaving Certificate Examination dat bepalend is om in aanmerking te komen voor het secundair onderwijs. Van alle leerlingen die dit examen halen, mag een derde met de hoogste cijfers naar de middelbare school. Dat is niet gratis maar voor huishoudens wel betaalbaar. Voor de overige, niet geselecteerde leerlingen is de enige mogelijkheid voor verder onderwijs om zich in te schrijven op een particuliere school. Deze scholen zijn echter heel duur en alleen de meest rijke families kunnen zich dat veroorloven. Na vier jaar secundair onderwijs wordt examen gedaan voor de Malawi School Certificate of Education. Hierna wordt een tiende van de beste leerlingen geselecteerd voor hoger onderwijs. Ook dat is niet gratis, maar toch nog redelijk betaalbaar. Voor de overige negentiende van de leerlingen is de keuze voor verder onderwijs erg lastig omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn waaronder het cruciale beroepsonderwijs. Het tertiair onderwijs kent lerarenopleidingen, scholen voor technisch en beroepsonderwijs en universiteiten.

 

Primair onderwijs

 

Onder het primair onderwijs valt kleuteronderwijs, het formele basisonderwijs en ouderenonderwijs. In 2021 waren er 6.583 scholen voor primair onderwijs waarvan 5.806 openbare- en 777 privéscholen.

 

Aantal scholen primair onderwijs schooljaar 2020/2021

 

Distrikt

 

Openbaar

 

Privaat

 

Totaal

Groei

openbaar

Groei privaat

Chitipa

Karonga

Rumphi

Mzimba noord

Mzimba zuid

Mzuzu stad

Nkhata Bay

Likoma

Kasungu

Nchotakota

Dowa

Ntchisi

Salima

Mchinji

Lilongwe stad

Lilongwe oost

Lilongwe west

Dedza

Ntcheu

Mangochi

Balaka

Macinga

Zomba stad

Zomba buiten

Blantyre stad

Blantyre buiten

Mwanza

Chikwawa

Nsanje

Chiradzulu

Thyolo

Mulanje

Phalombe

Neno

Totaal

181

175

201

277

314

41

199

10

379

162

243

150

162

213

57

227

259

248

246

299

166

185

17

198

61

167

58

181

103

94

190

166

91

86

5805

7

11

4

3

6

22

10

0

7

8

10

4

14

13

193

42

22

18

7

32

7

9

7

2

206

27

8

19

11

4

20

12

5

7

778

188

186

205

280

320

63

209

10

386

170

253

154

176

226

250

269

281

266

253

331

173

194

24

200

267

194

66

200

114

98

210

178

96

93

6583

0%

-1%

3%

0%

0%

-2%

3%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

2%

-2%

1%

2%

1%

1%

1%

3%

0%

2%

2%

1%

75%

10%

0%

50%

0%

16%

11%

0%

-13%

0%

0%

0%

17%

18%

-4%

-2%

100%

50%

0%

3%

17%

0%

17%

-50%

39%

23%

0%

-27%

10%

100%

-5%

-8%

-17%

40%

11%

Enige cijfers

-Meer dan de helft van de bevolking van Malawi is jonger dan 20 jaar en dat veroorzaakt een grote druk op de onderwijsmogelijkheden en op de overheidsbegroting.

-Het aantal scholen voor primair onderwijs is vanaf 2017 tot 2021 met 8,5% gestegen, van 6.065 naar 6.583.

-Uit onderzoek blijkt dat 40% van de leerlingen binnen 5 km van de school woont en 13% meer dan 15 kilometer daarvan verwijderd is.

-Ongeveer 31% van de scholen in Malawi is niet toegankelijk tijdens het regenseizoen.

-In 2021 waren er in totaal 586.258 nieuwe aanmeldingen van leerlingen voor het primair onderwijs, wat gemeten over een aantal jaren, een trendmatige daling was.

-Gedurende het schooljaar 2020/21 was ongeveer 8% van het totaal aan inschrijvingen wees of dubbel wees.

-Het onderwijssysteem is bijna geheel gemengd.  

 

Infrastructuur

Schoolvoorzieningen hebben een directe invloed op de kwaliteit van het onderwijs waarbij gebouwen naar staat en type, de sanitaire voorzieningen, de drinkwatervoorziening, elektriciteit en meubilair als basisvoorzieningen worden gezien. Sanitaire faciliteiten zijn van vitaal belang voor de hygiëne en voor de gezondheid van de leerlingen; in het bijzonder voor meisjes.

Er bestaat een ontoereikende schoolinfrastructuur van blijvende aard binnen het primaire onderwijs in Malawi. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat regelmatig sprake is van een opeenhoping van leerlingen voor één enkel beschikbaar klaslokaal met voorzieningen. Niet zelden is er geen meubilair in het klaslokaal en ontbreekt het aan lesmateriaal en hulpmiddelen. Vaak moet worden uitgeweken naar onderwijs in de open lucht: vanwege de hitte onder een boom.

 

Voor de watervoorziening maken de scholen gebruik van de aanwezige mogelijkheden, waaronder boorgaten (69%), leidingwater (21%), beschermde met de hand gegraven putten (2%), rivierwater (1%). Bij 4% van de scholen is geen drinkwatervoorziening. Het is gebruikelijk om voor sanitaire behoeftes een hurkgat te gebruiken zonder wc-papier.

 

Werkdruk van de onderwijzers

De werkdruk van leerkrachten, gerekend in lesuren, is per district en per regio verschillend. In Lilongwe stad als voorbeeld zijn 30 lesuren per week gebruikelijk maar dat kan meer worden voor onderwijzers met meervoudige bevoegdheden. Daarenboven kan het voorkomen dat een onderwijzer meerdere klassen heeft waar hij verantwoordelijk voor is en de oorzaak dat hij meer onderwijsuren heeft. Het aantal vrouwelijke leraren op het platteland is laag. Het salaris van een bevoegd onderwijzer is €77 per maand (2021). Vrouwelijke onderwijzers minder. Zij wonen gewoonlijk nabij de school omdat zij geen deel uitmaken van de dorpse gemeenschap.

 

Lesboeken worden beschikbaar gesteld door de school. Het delen daarvan is standaard waarbij 1 boek op 10 leerlingen niet zeldzaam is. Het lesprogramma bestaat onder anderen uit Engelse taalles, Chichewa, rekenen, wiskunde, expressie, kunst, religie, levensvaardigheden, sociologie, milieu en landbouw.

 

Weliswaar wordt per klas een formule gehanteerd, de leerling-onderwijzer ratio als kwaliteitsindicator, maar in de praktijk bleek in 2011 dat het aantal leerlingen per klas gemiddeld 76 leerlingen was en daarmee waren de klassen in Malawi de grootste op het continent.

 

Schoolgeld

Hoewel de lagere school gratis is, vormen de bijkomende kosten soms een belemmering om naar school te gaan. Bij benadering bedraagt het schoolgeld voor drie kinderen zowat 12% van het jaarloon van een landarbeider, de kosten voor lesmateriaal, schriften en schrijfgerei niet meegerekend. Ook de verplichte schooluniformen zijn een behoorlijke kostenpost, maar die worden vaak aangeschaft vanuit één huishouden of samen met de buren, of geruild.

 

Schoolverzuim

Naar school gaan is voor veel scholieren in Malawi niet gemakkelijk. Lopen naar school is de meest gebruikelijke manier. Gemiddeld moet 83% van de leerlingen een uur of meer lopen. In de landelijke gebieden meer.

De omstandigheden, vooral de dagelijkse leefomstandigheden zoals water halen, werkzaamheden op het land en het herstellen van schade na een klimatologische ramp is voor veel leerlingen een belemmering om dagelijks onderwijs te volgen. Honger is vaak een reden om te spijbelen bij gebrek aan motivatie.

Gezinnen vinden het moeilijk om hun kinderen naar school te sturen als er op de akkers veel werk te doen is. Bovendien zijn zij een welkome bron van inkomsten als zij elders voor geld kunnen werken. 

 

Kwaliteit van onderwijs

Door de genoemde omstandigheden, de demotiverende vooruitzichten en de tekorten aan onderwijzend personeel wordt verondersteld dat die van invloed zijn op de studieresultaten van de leerlingen.

 

Schoolverlaters

Ondanks de inspanningen van de onderwijsautoriteiten om ervoor te zorgen dat alle kinderen op school blijven, was het aantal vroegtijdige schoolverlaters in 2021, gemeten over alle klassen van het lager onderwijs 236.135 leerlingen. Gedurende het eerste jaar van de basisschool stopt bijna 20% van de basisschoolleerlingen. De reden van de vroegtijdige schoolverlating was divers.

 

Reden vroegtijdige schoolverlating in %

Afstand naar de school

Andere omstandigheden

Armoede

Armoedige omstandigheden

Familieomstandigheden

Geweld op school

Huwelijk

In verwachting

Natuurramp

Onderwijzers, gebrek aan ondersteuning

Schoolgeld

Gebrek aan interesse

Werk

Ziekte

2017

8,0

7,1

21,9

1,7

20,8

0,3

10,4

11,3

1,5

0,4

1,0

12,3

1,2

2,0

2021

9,7

8,9

27,6

1,8

24

0,5

2,3

0

1,8

0,5

1,2

16,5

3,1

2,3

Over de hoge uitval meent de Wereldbank dat 60% van het onderwijsbudget wordt gebruikt door kinderen die voortijdig afhaken en door zittenblijvers. Anders gezegd, de overheid financiert 20 schooljaren om één scholier met een diploma van het primair onderwijs te genereren. De kosten voor de overheid bedragen dus 12 jaar extra uitgaven per leerling in vergelijking met een scenario zonder uitval of herhaling. Het effect is een blijvende hoge alfabetiseringsgraad in Malawi onder de bevolking van 5 jaar en ouder: bij mannen 69%, bij vrouwen 63%.

 

 

Aanvullend basisonderwijs

Vanaf 2006 konden afgehaakte lagere schoolleerlingen zich opnieuw inschrijven voor aanvullend lager onderwijs om de geletterdheid te verbeteren. Vooral meisjes maakten daar gebruik van. Vanwege de kosten is deze onderwijsvorm in 2021 opgehouden met bestaan.

 

Volwassen geletterdheid

Het alfabetiseringsprogramma voor volwassenen biedt een onderwijskans voor volwassenen die geen basisleesvaardigheden hebben, hetzij omdat ze het basisonderwijs hebben gemist of omdat ze zijn gestopt nog voordat ze de noodzakelijke basisleesniveaus hadden bereikt. De onderwijsvorm is per 2021 ingegaan en biedt ook voor afgehaakte lagere school leerlingen de mogelijkheid om zich weer in te schrijven. In 2021 stroomden 103.385 eerdere schoolverlaters weer in.

 

Zesentachtig procent van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft momenteel enige vorm van basisonderwijs genoten, waarvan 32% voltooid. Vanwege het selectiesysteem heeft 10% van de Malawianen van 18 jaar en ouder 12 scholingsjaren afgemaakt. Het afronden van een opleiding of scholing hangt sterk samen met de economische status van de scholieren/studenten.

Secundair onderwijs

 

Volgens het Ministerie van Onderwijs van Malawi moet het secundair onderwijs als hoeksteen worden gezien voor de economische ontwikkelingen van het land. De overgang van het primair naar het secundair onderwijs is daarom laagdrempelig gehouden om de toegang daartoe te vergroten, maar is tevens een selectiemogelijkheid tot het tertiair onderwijs. Als zodanig houdt de overheid grip op de toegang tot het onderwijs, de kwaliteit daarvan en het aanbod van inclusieve opleidingen. De regering gaat door met het bouwen van middelbare scholen, zodat de opnamegraad van geslaagde lagere schoolleerlingen jaarlijks toeneemt.

 

Bij het bepalen van de locaties van de middelbare scholen is een onderscheid gemaakt naar de stedelijke, semi-stedelijke en landelijke gebieden. De bedoeling was om de scholen te verdelen over het land waarbij rekening moest worden gehouden met de bevolkingsdichtheid. In 2018 woonde 84% van de bevolking op het platteland waar intussen 80% van de middelbare scholen zijn gebouwd. In de stedelijke gebieden staan 14% van de scholen en 6% in de semi-stedelijke gebieden.

 

Evenals het primair onderwijs bestaat het secundair onderwijs uit openbare en private scholen; hetzij privéscholen, hetzij op religieuze grondslagen gebaseerd. Het blijkt dat 77% van de middelbare scholen openbaar eigendom is. De overige 23% is in private handen.

 

Aantal scholen voor het middelbaar onderwijs/per district

District

Chitipa

Karonga

Rumphi

Mzimba Noord

Mzimba Zuid

Mzuzu-stad

Nkhatabaai

Likoma

Kasungu

Nchotakota

Dowa

Ntchisi

Salima

Mchinji

Lilongwe City

Lilongwe Oost

Lilongwe West

Dedza

Ntcheu

Mangochi

Balaka

Macinga

Zomba Urban

Zomba Landelijk

Blantyre City

Blantyre Rural

Mwanza

Chikwawa

Nsanje

Chiradzulu

Thyolo

Mulanje

Phalombe

Neno

Totaal

Openbaar

34

46

33

54

65

20

46

3

56

30

49

20

33

27

50

31

46

46

38

51

26

41

9

31

28

49

9

26

20

31

55

31

26

17

1.177

Privaat

7

9

10

10

12

13

9

1

7

5

8

1

7

6

32

5

10

13

14

15

7

5

6

7

46

13

10

12

4

6

14

13

5

5

347

Totaal

41

55

43

64

77

33

55

4

63

35

57

21

40

33

82

36

56

59

52

66

33

46

15

38

74

62

19

38

24

37

69

44

31

22

1.524

 

Studiebeurs

Studiebeurzen zijn in Malawi bedoeld om onvermogende studenten in staat te stellen naar school te gaan indien zij voldoen aan een aantal criteria zonder dat sprake is van financiële steun. Gedurende het studiejaar 2020/2021 hebben in totaal 64.271 studenten (1,3%) een beurs aangevraagd, waarvan er 31.959 zijn toegekend.

 

Vakkenpakket

Uit het aanbod van vakken kan gekozen worden uit onder anderen Chichewa, landbouw, biologie, geografie, geschiedenis, Bijbelkennis, computer en sociale studies, levensvaardigheden, huishoudkunde, economie, natuurkunde en scheikunde. De studie Engels en wiskunde zijn verplichte kernvakken. Het aantal studenten varieert in andere vakken als keuzevak, waarbij huishoudkunde het minste aantal studenten registreert.

 

De prestaties van leerlingen worden beïnvloed door veel factoren, waaronder de klasomgeving, de kwaliteiten van de leraar en de familiaire omstandigheden van de leerling.

 

Aantal lesuren in het secundair onderwijs per keuzevak/per week

Lessenpakket

Aardrijkskunde

Bijbelkennis

Biologie

Boekhouden

Boekhouden praktijk

Chichewa

Computertechnologie

Creatieve kunsten

Engels

Frans

Geschiedenis

Houtbewerking

Huishoudkunde

Kleding & Textiel

Kunst

Landbouw

Latijn

Levensvaardigheden

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

Metaalbewerking

Muziek

Natuurkunde

Ondernemen

Ontwerpen

Scheikunde

Technische tekenen

Toegepaste wiskunde

Wiskunde

Openbaar

18

14

16

 

 

19

23

18

18

15

17

19

16

 

 

22

1

15

15

19

18

 

20

 

 

19

17

 

21

District

15

15

18

 

 

17

16

 

17

18

15

18

15

 

21

19

24

16

18

14

22

6

17

21

6

17

19

 

19

Kostschool

15

15

18

12

21

17

18

13

17

14

16

15

12

16

20

17

21

16

16

15

15

12

17

16

8

18

19

17

18

Privaat

20

18

20

21

21

20

18

16

20

18

20

22

14

31

21

20

26

20

18

20

 

20

21

18

19

20

22

16

21

 

Leraren

Gedurende het studiejaar 2020/2021 waren in totaal 16.038 leerkrachten in het secundair onderwijs werkzaam met in alle onderwijsgebieden voornamelijk mannelijke leraren. De onderwijsbevoegdheid van het lerarenkorps loopt sterk uiteen Onderscheid wordt gemaakt tussen gekwalificeerde leraren met een diploma in het onderwijs, een graad in het onderwijs of een universitair diploma in het onderwijs. De overige leraren worden gezien als onbevoegd, inbegrepen leraren die voor specialisatie in opleiding zijn. Uit onderzoek blijkt dat 65% geschoold is en 35% onbevoegd voor de klas staat.

 

Studieboeken

Studieboeken worden door de school verstrekt en zijn als naslagwerk van vitaal belang. Zij worden gebruikt als ijkpunt en daarom is de beschikbaarheid essentieel. Voor een aantal vakken, zoals huishoudkunde en computerlessen was het afgelopen studiejaar voor elke leerling gewoonlijk een studieboek beschikbaar. Voor landbouw en biologie moest het lesboek door drie leerlingen gedeeld worden.

 

Klaslokalen

De beschikbaarheid van klaslokalen bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs. Om de congestie van leerlingen te verminderen en het gebruik ruimer te maken, is op sommige middelbare scholen besloten om leerblokken in te voeren waarbij een groep studenten in de ochtend les krijgt en de andere helft ’s middags. De grootte van de klassen is gemiddeld 58-63.

 

Water

Water is belangrijk. Niet uitsluitend als drinkwater en voor sanitair gebruik. Scholen zijn een verzamelplaats van mensen waar het onder tropische omstandigheden nodig is strikte hygiënische regels op te leggen. De meerderheid van de scholen vertrouwt op water uit boorgaten (50%) en leidingwater (45%). Een klein deel, 2% van de scholen, heeft geen watervoorziening. In dat geval worden onbeschermde waterbronnen gebruikt waaronder oppervlaktewater of met de hand gegraven putten.

 

Elektriciteit

Elektriciteit is erg belangrijk in het secundair onderwijs, omdat de meeste apparaten die verband houden met lesgeven en leren, elektriciteit nodig hebben. Ook bij avondstudies. Bij 67% van de scholen komt elektriciteit via stroomkabels, 14% gebruikt zonne-energie, 2% heeft brandstofgeneratoren. Een behoorlijk aantal had in 2020 nog geen elektriciteitsvoorziening (18%).

 

Kleedkamers

Sanitaire voorzieningen waaronder kleedkamers worden gezien als basisinfrastructuur. De beschikbaarheid daarvan is vaak een voorwaarde voor meisjes om zich aan te melden. 

 

Uitvallers

Onder een uitvaller wordt schoolverlating verstaan nog voordat het studiejaar is voltooid. Gedurende het schooljaar 2019/2020 verlieten 29.122 scholieren als uitvaller hun school. Vrouwelijke studenten vertegenwoordigden 63%. Mannelijke uitvallers 37%.

 

Reden schooluitval

Algemeen gebrek aan interesse

Geweld

Gezinsverantwoordelijkheden

Huwelijk

Lange afstanden

Ontoereikende leraren

Schoolgeld (kan niet betalen)

Slechte voorzieningen

Werkgelegenheid

Ziekte

Zwangerschap

Totaal

Aantal

2.640

176

1.827

5.694

2.004

263

9.425

331

406

428

5.928

29.122

In procenten

9,1

0,6

  6,2

19,5

6,9

0,9

32,0

1,1

1,4

1,5

20,6

100

 

Gedurende het schooljaar 2020/2021 is daar opnieuw onderzoek naar gedaan en is mogelijk strijdig met het eerder onderzoek. Een meerderheid van de leerlingen gaf aan vroegtijdig te zijn gestopt om financiële redenen. Uit verder onderzoek bleek dat 30% van de uitvallers werd ontheven door gebrek aan basiskennis. De overige redenen waren het starten van een eigen bedrijf (15%), gemigreerd (10%), vervoersproblemen (10%), niet langer gemotiveerd (5%), op eigen verzoek (5%) en door ziekte (5%). Van de overige 20% was de feitelijke reden niet bekend.

Gedurende alle studiejaren bleken procentueel meer meisjes te stoppen met hun middelbare schoolopleiding.

 

De vierjarige middelbare schoolopleidingen zijn opgedeeld in twee onderdelen. De eerste twee jaren leidt tot een Junior Certificate. De vierjarige tot het Malawi Certificate of Education dat is vereist voor toelating tot de universiteit.

Tertiair Onderwijs

 

Met het diploma Malawi School Certificate of Education van het secondair onderwijs, kunnen studenten zich onder voorwaarden inschrijven voor het hoger onderwijs, hetzij voor de:

-Lerarenopleiding

-Beroepsonderwijs

-Universiteit

In zijn algemeenheid is er geen vrije keuze in het kiezen van een verdere studierichting op tertiair niveau. De voorstudie, het toelatingsexamen, de behoefte en de opleidingsmogelijkheden zijn bepalend. Door het ontbreken van keuzemogelijkheden ontbreekt het bijvoorbeeld bij veel leraren en leraressen aan passie en gedrevenheid om kennis over te brengen. In een aantal gevallen wordt een voltooide studie ook gebruikt als springplank naar een ander vakgebied met name door docenten landbouw.

 

Lerarenopleiding

De lerarenopleiding is allereerst bedoeld om onderwijzers op te leiden voor het primair onderwijs. Er zijn 7 openbare scholingsinstituten voor het Initial Primary Teachers Education Program. Die zijn gevestigd in Blantyre, Lilongwe, Chiradzuru, Phalombe, Kasungu, Machinga en Karonga. Leraren voor het secundair onderwijs worden postsecundair opgeleid aan het Chancellor College die een driejarige opleiding aanbiedt voor een diploma in het onderwijs of een vijfjarige opleiding voor een bachelorsdiploma in het onderwijs. De school heeft ook een opleiding tot het University Certificate of Education. De afgelopen jaren werd de reguliere instroom voor de 1 of 2-jarige opleiding tot onderwijzer verhoogd met het doel om de leerling-onderwijzer ratio op het 1 : 60 niveau te brengen.

Technische docenten worden opgeleid aan de Polytechnic in Blantyre en het Chancellor’s College in Zomba.

 

Beroepsonderwijs

De opleiding voor technisch en voor beroepsonderwijs voor jongeren is de laatste jaren ingrijpend gereorganiseerd vanwege veranderingen in de techniek, nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, correcties op de behoefte en het bevorderen van vakbekwaamheid. Nieuwe opleidingen zijn motortechniek, energietransitie, computertechniek, lichaamsverzorging en de conservering en het bewerken van land- en tuinbouwproducten. Organisatorisch zijn ondertussen veel opleidingen samengebracht en onderverdeeld in drie gradaties:

-7 Nationale Technische hogescholen en 53 Privé Technisch Hogescholen (NTC).

-17 District Technische Hogescholen (CTC)

-28 Vaktechnisch scholen (CSDC)

 

Het aandeel in de aanmeldingen door jongens met 2.793 leerlingen was 70%. Het aandeel van meisjes was 30% in 2020. In enkele gevallen is het mogelijk om met een tweejarig diploma van het secundair onderwijs een lagere vaktechnische opleiding te starten. Voor toelating tot de opleidingen tot verpleegkunde of bij landbouwopleidingen moet de student in dat geval minimaal het Junior Certificaat hebben behaald. Na de landbouwopleiding volgen twee praktijkjaren. Verpleging wordt onderwezen op het Kamuzu College in Blantyre en Lilongwe en duurt drie tot vier jaar.

 

Tevet-instellingen *)

Chongoni CTC

Don Bosco Ydi

Ezondweni Ctc

Kapondo  CTC

Kapoti CSDC

Kasama Csdc

Kasungu CSDC

Kawamba CSDS

Lilongwe Beroepsopleiding TC

Lilongwe TC

Livingstonia Tc

Manyamula Csdc

Mbandira CTC

Mbulunil CSDC

Mgayi CTC

Mkazimasika

Mkazimasika

Mpamba

Mponelactc

Mzuzutc

Namitete

Nchotakota CSDC

Ngaractc

Ngodzi

Nkhatabayctc

Nkhotakota Jeugd

Nkhwazi SSDC

Ntchisi CTC

Nthiransembe

Phwezi Polytechniek

Phwezi Vrouwen

Salima CTC

Salima Technical

Sondacsdc

Sos Vtc

Wonder Tc

Zayedsa

Totaal

Mannen

85

207

43

109

1

54

13

23

10

940

46

12

71

27

17

18

13

17

100

103

102

25

75

4

53

23

 

18

15

44

18

82

213

29

111

63

9

2.793

Vrouwen

60

117

22

72

2

22

3

3

9

191

16

11

49

15

7

5

3

6

59

34

33

11

32

10

27

12

 

14

9

16

38

34

90

30

56

57

3

1.178

Totaal

145

324

65

181

3

76

16

26

19

1131

62

23

120

42

24

23

16

23

159

137

135

36

107

14

80

35

22

32

24

60

56

116

303

59

167

120

12

3.993

Zie verder https://www.courseseye.com/courses/malawi/

*) Beroepsopleidingen

Universiteiten en hogescholen

Het aantal inschrijvingen in het studiejaar 2020/2021 op de openbare universiteiten en hogescholen was 38.196. De verhouding mannen/vrouwen was 60/40. Het aantal inschrijvingen was opmerkelijk meer dan voorgaande jaren en dat werd toegeschreven aan de introductie van weekendklassen en de opening van nieuwe campussen. Ook vanwege nieuwe colleges die waren voorzien van extra apparatuur van de regering en van ontwikkelingspartners waardoor meer opleidingsmogelijkheden ontstonden.

 

Blantyre International University

Catholic University of Malawi

Daeyang University

Exploits University

Lilongwe University of Agriculture & Natural Resources LUANAR

Malawi Adventist University

Malawi Assemblies of God University

Malawi College of Accountancy

Malawi University of Science and Technology

Millennium University

Miracle Technical Institute

Mzuzu University

Nkhoma University

Pentecostal Life University

Riverton University

St John the Baptist University

The Lilongwe Academy International School

Unicaf University Malawi Campus

University of Blantyre Synod

University of Hebron UHB

University of Livingstonia

University of Malawi

University of Malawi College of Medicine Liverpool

University of Malawi The Polytechnic

University of Lilongwe

 

Medicijnen wordt gedoceerd in het College of Medicine in Blantyre. Er zijn minimumnormen vastgesteld bij de kwalificatie van de universiteiten en de hogescholen waarbij werd uitgegaan dat 30% van de docenten een doctorsgraad moest hebben om studenten de mogelijkheid te bieden om te promoveren. Van de particuliere universiteiten waren twee instellingen die aan die eisen voldeden. Geen enkele universiteit in Malawi is opgenomen in de Times Higher of QS World University Rankings. Malawi heeft één van de laagste percentages van deelname aan universitair onderwijs ter wereld met minder dan 1%. In het studiejaar 2020/2021 waren er geen promoties.

 

Slagingspercentage 

Het slagingspercentage van basisschoolleerlingen en middelbare scholieren bij de landelijke examens is matig en voor nationale examens in het hoger onderwijs zelfs uitzonderlijk laag. Gemiddeld slaagden 73% van de lagere schoolleerlingen voor het Primary School Certificate of Education tussen 2003 en 2007. De slagingspercentages voor Junior Secondary Certificate Examination en het Malawi School Certificate Examination van het secundair onderwijs waren in dezelfde periode gemiddeld respectievelijk 66% en 39%. Het slagingspercentage bij het onafgebroken doorlopen van de vier klassen secundair onderwijs was 19,8%. (Jongens 21,6,2%, meisjes 18,2%).

De hoge uitvalpercentages, met name voor nationale examens op hoger niveau, wijzen op een algemeen probleem in het onderwijssysteem. Meer dan 60 procent van de leraren in het secundair onderwijs heeft geen lesbevoegdheid. De situatie is het ergst in de Community Day Secondary Schools, waar ongeveer 47 procent van de leerlingen wordt ingeschreven en waar 81%  van de leraren geen lesbevoegdheid heeft, vergeleken met 27% op openbare middelbare scholen.

 

Opleidingsniveau Malawi in % 

Malawi nationaal

Landelijk gebied

Stedelijk gebied

Vrouw

Man

Geen

70.7

77.1

39.3

75.2

65.6

lo (PSCE)

13.1

12.0

18.5

12.5

13.8

mo, 2 j. (JSC)

7.4

5.9

14.9

6.4

8.6

mo, 4 j. (MSCE)

6.9

4.3

19,6

4.7

9.4

ho

1.9

0,7

7.7

1.2

2.7

Zie voor de connectie van het onderwijs met werkgelegenheid, het onderwerp ‘Economie’.