Het warme hart van Afrika

 

For English downloads, see the relevant website page

 

Overzicht van de onderwerpen

Overview of the topics

Ervaringen

Experiences

De Republiek Malawi; het land, de politiek en de samenleving (adapt)

Malawi; country, politics and society

Over de grondbewerking, landbouwmethodes, oogsten en bewaren van mais

Agriculture; about tillage, farming methods, harvesting and storing corn

Het primair, secundair en tertiair onderwijs. Het systeem en de kansen

Education; primary, secondary and tertiary education. The system and the opportunities

Over tropische aandoeningen en ziekten. De gezondheidszorg en zorgverlening

Healthcare; about tropical diseases. The health care and care delivery

De agrarische sector, industrie, handel, bankwezen, werkgelegenheid, inflatie en beleid (adapt)

Economy; the agricultural sector, industry, trade, banking, employment, inflation and policy

De armoede toegelicht

Poverty; the poverty explained

Een indicatie om vrij van honger tot een zelfstandige samenleving te komen 

Perspectives; an indication to come to an independent society, free from hunger

Bronnenmateriaal: overzicht van geraadpleegde wetenschappelijke literatuur 

References; source material: overview of consulted scientific literature and findings

Een inventarisatie van de goeddoelstichtingen

Overview of the charity foundations

Uw mening 

Reactions; your opinion

Malawi, staat bekend als ‘het warme hart van Afrika’ vanwege de hartelijke en vriendelijke bevolking. Iedereen die er geweest is, zal dit beamen. Je voelt je meteen welkom als telkens ‘Muli bwanji’ (hoe gaat het?) naar je geroepen wordt. Het voelt als thuiskomen. Hoewel het één van de armste landen van de wereld is, zie je altijd een grote glimlach op de gezichten van de Malawiaanse inwoners. Mensen leven van dag tot dag en ondanks de armoede, stralen ze veel geluk uit. Er wordt veel gelachen, gedanst en gezongen. Mensen zorgen voor elkaar. Zieke, oude mensen en kinderen worden extra ondersteund te midden van hechte familiebanden. Ondanks het ontbreken van vooruitzichten probeert men er het beste van te maken. 

Mukuwatule...