Overzicht goeddoelstichtingen

For English

Overview Of Charity Foundations
PDF – 13,8 MB 27 downloads

Stichtingen die actief zijn in Malawi worden verzocht zich op deze pagina te presenteren. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Dat kan met een mail aan tongoossens@zeelandnet.nl en het toesturen van het onderstaand stramien. Een afbeelding wordt op prijs gesteld dat typerend is voor uw stichting. Wilt u in dat geval ook aangeven onder welke kop de stichting het best geplaatst kan worden.

(Verkorte naam)

Naam van de stichting:

Adres in Nederland:

Inschrijfnummer K.v.K.:

Bankrekening:

Actief sedert:

Actuele Anbi status: (ja of neen) 

Actuele CBF status: (ja of neen) 

Website: 

Mailadres: 

Contactpersoon:

Telefoonnummer contactpersoon:

Projecten:

Doelstelling:

Actief in de regio/dorp:

(Eventueel social media adressen)

 

 

Maak kennis met ...

 

Jongeren en hun toekomst

Vrienden van ST. John’s, Mzuzu

Naam van de stichting: Stichting Vrienden van St John’s, Mzuzu
Werkt nauw samen met zuster-Stichting Limburgers voor Afrika
Adres in Nederland: Grachtstraat 20 6287 AG, Eys
Inschrijfnummer K.v.K.: 41077805
Bankrekening: NL30 ABNA 0497178370
Actief sedert: 1988  
Actuele Anbi status: ja: 81608230
Actuele CBF status: neen
Contactpersoon: Ben de Ponti
Telefoonnummer contactpersoon: 043 4519044     06 51988811
Projecten: Sonda Technical & Vocational Institute, Hope for the Youth, Mzuzu
Doelstelling: Het bevorderen van onderwijsmogelijkheden voor jongvolwassenen, opvang van kansarme kinderen tot zes jaar
Actief in de regio/dorp: Mzuzu, Noord-Malawi

Youthure

Naam van de stichting: Stichting Youthure

Adres in Nederland: Waterstraat 86, 7201 HN, Zutphen

Inschrijfnummer K.v.K.: 81065108

Bankrekening: NL20 TRIO 0320 1693 24

Actief sedert: 2020

Actuele Anbi status: ja 

Actuele CBF status: neen

Website: https://youthurefoundation.org

Mailadres: info@youthurefoundation.org

Contactpersoon: Loes van der Pluijm 

Telefoonnummer contactpersoon: 0646240846

Projecten: Proefboerderij landbouw. Bosbeheer. Bijenteelt

Doelstelling: De jeugd is de toekomst. Investeren in jongeren is de moeite waard, zeker in de agrarische sector. Stichting Youthure heeft als doel de jeugdwerkloosheid terug te dringen om zo problemen zoals migratie/verstedelijking en criminaliteit bij de bron aan te pakken. Door te focussen op verbeterde duurzame landbouwpraktijken die zich aanpassen aan klimaatverandering, zullen boeren veerkrachtiger worden.

Actief in de regio/dorp: Salima en Mgwirisi bij Lilongwe

OneHeartMalawi

Naam van de stichting: Stichting OneHeartMalawi

Adres in Nederland: Stieltjesstraat 45, 6511AJ, Nijmegen

Inschrijfnummer K.v.K.: 81202156

Bankrekening: NL95 RABO 0363 8869 58

Actief sedert: 2020

Actuele Anbi status: ja  

Actuele CBF status: neen

Website: https://oneheartmalawi.com

Mailadres: info@oneheartmalawi.com

Contactpersoon: Mariska Pijnenborg

Telefoonnummer contactpersoon: +31 6 848 999 66

Projecten: Trainingscentrum waar jongvolwassenen een beroep kunnen leren, beginnend met lassen en naaien. ​​ 

Doelstelling: Wij willen ons inzetten voor de grote groep jongvolwassenen, die na de basis- of middelbare school niet verder kunnen studeren of een vak kunnen leren. Jongvolwassenen die ondanks hun basisonderwijs, niet hun volledige potentie kunnen bereiken en daardoor kansen op een betere toekomst mislopen.

Actief in de regio/dorp: Monkey Bay

Help Malawi Nederland

Naam van de stichting: H.E.L.P. Malawi Nederland                

Adres in Nederland: Godelindebreestraat 1 1402 WV Bussum

Inschrijfnummer K.v.K.: 51814986

Bankrekening: NL31INGB0006030340

Actief sedert: 2011

Actuele Anbi status: ja 

Actuele CBF status: neen

Website: www.helpmalawi-nederland.nl

Mailadres: louiseswart@home.nl

Contactpersoon: Louise Swart

Telefoonnummer contactpersoon: 0561-611238

Projecten: Scholarships voor jongeren in het voortgezet onderwijs, schoolbibliotheek Dzoole-Village, community center Dzoole-village.

Doelstelling: Ervoor zorgen dat een aantal jongeren in Malawi zo goed mogelijk onderwijs kunnen volgen. We streven ernaar om faciliteiten te creëren die goed onderwijs bevorderen.

De stichting gelooft in de kracht van kinderen en jongeren. Zij wil dat kansarme kinderen en jongeren deze kracht kunnen blijven ontwikkelen, zodat ze hun eigen toekomst en die van hun omgeving kunnen veranderen.  De projecten van HELP Malawi Nederland en iedereen die eraan meewerkt, dragen bij aan het zorgen voor een essentieel en duurzaam verschil.

De stichting werkt nauw samen met Future4All, een lokale NGO.

Actief in de regio/dorp: Balaka district/Nanthombaschool en Ntcheu district/Dzoole-village.

Kune Zuva

Naam van de stichting: Kune Zuva

Adres in Nederland: Tolsedijk 10 4681SV Nieuw Vossemeer

Inschrijfnummer K.v.K.: 200.995.47

Bankrekening: IBAN NL89 INGB 000 5837915

Actief sedert: 2000

Actuele Anbi status: ja

Actuele CBF status: neen

Website: www.kunezuva.nl

Mailadres: info@kunezuva.nl

Contactpersoon: Sylvia Brooijmans

Telefoonnummer contactpersoon: 0167-503186

Projecten: Albinisme - kleuteronderwijs - scholieren - studenten

Doelstelling: Het doel van de stichting Kune Zuva is "de zon te laten schijnen door mensen kansen te geven in het leven". Kune Zuva richt zich op mensen in Afrika, die het door omstandigheden moeilijk hebben. Vaak is het voor hen mogelijk, met wat steun, een flinke sprong vooruit te maken. Dit doet Kune Zuva door de middelen optimaal in te zetten voor het opzetten, begeleiden en (mede) financieren van kleinschalige projecten.

Actief in de regio/dorp: Benga

Landbouw en voedselvoorziening

Tree of Life

Naam van de stichting: Stichting Tree of Life

Adres in Nederland: Boylestraat 34, 6718 XM Ede

Inschrijfnummer K.v.K.: 302 187 48

Bankrekening: NL80 RABO 0129 8284 59

Actief sedert: 2006

Actuele Anbi status: Ja

Actuele CBF status: Nee

Website: https://treeoflife.international/

Mailadres: info@treeoflife.international

Contactpersoon: Christian Slager / Hedwig van Dijkhuizen

Telefoonnummer contactpersoon:06 300 539 52

Projecten: trainingen geven in duurzame (bos)landbouw

Doelstelling: Het toewerken naar voedselzekerheid. Om dit te bereiken komen we langszij bij boeren. Zij ontvangen een (gezins-)training in duurzame landbouw, waarbij wordt gestreefd naar een vermeerdering van oogst door onder andere het bodemleven te herstellen. Hierdoor kunnen meerdere gewassen goed groeien. We lopen samen op met gezinnen om hen verder te ontwikkelen op het gebied van financiën, familie, gezondheid en geloof.

Actief in de regio/dorp: Kasinje, Malawi

Charity

Naam van de stichting: Stichting The Art of Charity

Adres in Nederland: Postbus 4182 7320 AD Apeldoorn

Inschrijfnummer K.v.K.: 08224426

Bankrekening: NL29 RABO 0118 3557 32

Actief sedert: 2010

Actuele Anbi status: ja

Actuele CBF status: ja

Website: www.foodforlivemalawi.com

Mailadres: info@foodforlivemalawi.com

Contactpersoon: Bo Teerling

Telefoonnummer contactpersoon: 06 51 35 93 92

Projecten: Food For Life project 

Doelstelling: De stichting levert met dit project concrete hulp aan boeren bij het verbouwen van mais, voor het realiseren van een betere opbrengst. Ze beoogt daarmee voedselzekerheid en economische zelfstandigheid

Actief: in een aantal regio’s, verspreid over het land

Onderwijs en kennis

Mirjam in Malawi (MiM)

Naam van de stichting: Stichting Mirjam in Malawi                      

Adres in Nederland: Reitselaan 73, 5076 CB, Haaren                                       

Inschrijfnummer K.v.K.: 17120990              

Bankrekening: NL98RABO 0121.119.572                                   

Actief sedert 18 januari 2000

Anbi status (actueel): ja

CBF status (actueel): ja 

Website: www.stichting-mim.nl                                           

Mailadres: stichtingmim@home.nl                                        

Contactpersoon: Corry van Tilburg                               

Telefoonnummer contactpersoon: 0411 62 1782   

Projecten op gebied van gezondheid, onderwijs en landbouw                                         

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en praktische ondersteuning op gebied van onderwijs, gezondheid, landbouw en welzijn in en rondom Bembeke

Actief in de regio Bembeke.

FloJa Malawi

Naam van de stichting: Stichting FloJa Malawi

Adres in Nederland: Korte Cieweg 54, 1901 DX Castricum

Inschrijfnummer K.v.K.: 1722 3700

Bankrekening: IBAN NL 26 RABO 0126 5570 39

Actief sedert: 01-01-2008

Actuele Anbi status: JA

Actuele CBF status: JA

Website: www.flojamalawi.nl

Mailadres: info@flojamalawi.nl

Contactpersoon: André Oudhuis

Telefoonnummer contactpersoon: +265 (0) 88 433 3023 (+31 (0) 6 519 87 074)

Projecten: Onderwijs projecten (we hebben een eigen kleuterschool)

Doelstelling: Een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in (het noorden van) Malawi 

Actief in de regio/dorp: Ngara (District Karonga)

Gezondheidszorg en preventie

Malawi.kom

Naam van de stichting: Stichting Malawi.kom 
Adres in Nederland: Zuiddijk 38, 1483 MA De Rijp 

Inschrijfnummer K.v.K.: 37124398

Bankrekening: NL14RABO0120189399

Actief sedert: 2006

Actuele Anbi status: ja, beschikking 51282

Actuele CBF status: neen

Website: www.malawikom.org

Mailadres: janpetit1947@gmail.com

Contactpersoon: Jan Petit

Telefoonnummer contactpersoon: 0031620030823 

Projecten: Tools & Skills, Kalemba Community Hospital, Urology

Doelstelling: Op structurele wijze bijdragen aan de gezondheidszorg in Malawi, vooral in de district- en missie ziekenhuizen en vooral op het terrein van de chirurgie / urologie. Dat wordt gedaan door het lokaal beschikbaar maken van basale hulpmiddelen, apparatuur en vooral door het opleiden en trainen van lokale mensen. Als trainers / teachers  worden zoveel mogelijk eigen mensen, Malawianen ingeschakeld.

Actief in: de district- en missie ziekenhuizen in geheel Malawi. 

Zola Care Malawi

Naam van de stichting: Stichting Zola Care Malawi

Adres in Nederland: Vijverberg 2, 3911 JP Rhenen

Inschrijfnummer K.v.K.: 64812529

Bankrekening: NL 10 RABO 0129 4528 74

Actief sedert: 2015

Actuele Anbi status: ja

Actuele CBF status: nee

Website: www.zolacaremalawi.com

Mailadres: info@zolacaremalawi.com

Contactpersoon: Mariska de Bruijn / Danielle Hoefsloot / Amber Groos

Telefoonnummer contactpersoon: 00316 39722752

Projecten: Kraamziekenhuis, kinderfysiotherapie, multidiciplinair centrum, moeder-kindzorg, mobiele kliniek, maandelijkse medicatiekosten.

Doelstelling: Zola Care Malawi streeft ernaar samen met de lokale bevolking kwalitatieve gezondheidszorg te leveren die voor iedereen beschikbaar is. Naast het runnen van een multidiciplinair centrum, waarin onder andere kinderfysiotherapie wordt gegeven, heeft Zola Care Malawi een mobiele kliniek opgezet, zijn er (onder)voedingsprogramma´s, rijdt er een ambulance en is er te alle tijden medicatie en zorg beschikbaar voor mensen die dit niet kunnen betalen. Ons hoofdproject is momenteel het opzetten van een kraamziekenhuis, waarvan de bouw is gestart. Het kraamziekenhuis zal de mogelijkheid bieden om vrouwen en hun partner te begeleiden voor, tijdens en na de zwangerschap. Door risicoselectie en het nauwlettend opvolgen van de zwangere vrouwen, verwachten we het sterftecijfer van zowel moeder als kind te kunnen verlagen.

Actief in: Lusangazi, Noord-Malawi

Daniëlle, kinderfysiotherapeut

Madelon, wijkverpleegkundige

Amber, verloskundige

Mariska, klinisch diëtiste

Lisa, verpleegkundige

Femke, verloskundige

Charitatieve instellingen

Raise

Naam van de stichting: Stichting Raise

Adres in Nederland: Postbus 1, 3770 AA, Barneveld

Inschrijfnummer K.v.K.: 55293476

Bankrekening: NL21 RABO 0118 3680 01

Actief sedert: 14-05-2012

Actuele Anbi status: ja

Actuele CBF status: neen

Website: www.stichtingraise.nl

Mailadres: info@stichtingraise.nl

Contactpersoon: Ben de Wild

Telefoonnummer contactpersoon: 0653197617

Projecten: Gracefarm Malawi (Macadamia en soja – 495 hectaren)

                Grace Childrens Home (38 weeskinderen)

                Grace Primary school (240 kinderen)

Doelstelling: Mini-economie creëren en evangelisatie

Actief in de regio/dorp: Namwera (Mangochi District)

Overige stichtingen