Inhoudsopgave

For English

Inhoudsopgave List Of Contents ENG
PDF – 179,5 KB 53 downloads

Ervaringen

Over Malawi

Politiek

Bestuur

Samenleving

-  Situatie

-  Tegenspoed

-  Middelen van bestaan

-  Hekserij

Landbouw

-  Kenmerken van de boerenbedrijven

-  Kunstmestsubsidies

-  Mais als voedingsproduct

-  Mais als handelsproduct

Gezondheidszorg

Onderwijs

Landbouw, een inleiding

De verbouw van mais 

Grondbewerking 

Harde laag

Bemesting 

Compost 

Zaaien 

Onkruidbestrijding 

Plagen 

Ziekten 

Oogsten

Bewaren van mais

Onderwijs, een inleiding

Primair onderwijs

Secundair onderwijs

Tertiair onderwijs

Slagingspercentages

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg, een inleiding

Organisatiestructuur

Echelonering

Primaire zorg

Secundaire zorg

Tertiaire zorg

Ontwikkelingen

Economie, een inleiding

Situatie

Agrarische activiteiten

Migratie

Industrie

Handel

Bankwezen

Werkgelegenheid

Werkeloosheid

-  werkloosheid en bevolkingsgroei

-  werkloosheid en kapitaal

-  werkloosheid en onderwijs

Inflatie

Growth and Development Strategy MGDS III

Armoede, een inleiding

Situatie

Voedselonzekerheid

Grondrechten

De zelfvoorzienende boeren op het platteland

De toekomst van de zelfvoorzienende boeren 

Verondersteld rendement van de boerenbedrijven

Verstedelijking

Stadsboerderijen

Logistiek

Mais als exportproduct

Markten

Ontwikkelingshulp

Hulpverlening en liefdadigheid

In beeld

The United Nations Millennium Declaration  

Problemen 

Overwegingen

Mogelijkheden 

Organisatie 

Benodigd materiaal en hulpmiddelen 

Implementatie

Tijdpad

Samenvatting 

Overzicht van de geraadpleegde bronnen

Uw mening